Καριέρα

Οι άνθρωποί μας αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα στρατηγικά μας κεφάλαια. Αναγνωρίζοντας την καθοριστική τους συμβολή στη μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, η Ypera έχει θέσει στο επίκεντρο της προσοχής της, τα θέματα που αφορούν το έμψυχο δυναμικό της. Τις βασικές μας προτεραιότητες αποτελούν τα εξής:

Προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη των καλύτερων επαγγελματιών.

Στήριξη νέων ανθρώπων, επενδύοντας στην εκπαίδευσή τους αλλά και σε σύγχρονες επιχειρηματικές μεθόδους.

Δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους μας, που τους προσφέρει σταθερότητα, ικανοποίηση, επιβράβευση, έμπνευση και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Αν νομίζετε ότι έχετε την εμπειρία, την όρεξη και τη δέσμευση να συμβάλετε θετικά στη μεγάλη οικογένεια της Ypera, σίγουρα θα ανταμειφθείτε από την εργασία σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι έχουν σημασία: τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την ευρύτερη κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στη δυναμική ομάδα μας παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας και μια συνοδευτική επιστολή. Η Ypera, δέχεται αιτήσεις καθ’όλη την διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση εργασίας, η αίτησή σας θα κρατηθεί στο αρχείο της Εταιρείας για μελλοντικούς σκοπούς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν

Στείλε το Βιογραφίκο σου στο [email protected]

Ωφελήματα

Άριστοι όροι εργοδότησης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ωφελήματα όπως 13ο μισθό, Ταμείο Προνοίας, Ασφάλιση Ζωής, Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Πλεονεκτήματα

Άριστο & Ανθρώπινο Εργασιακό Περιβάλλον

Προοπτικές Επαγγελματικής Ανέλιξης

Συνεχής Ανάπτυξη

Qualified Accountant - ACCOUNTING

Η Ypera Insurance Co. Ltd, δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση της θέσης του ‘Qualified Accountant' Λογιστηρίου, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην Λάρνακα από ενδιαφερόμενους που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Γραφέας Εξυπηρέτησης

Δεχόμαστε αιτήσεις για την άμεση πλήρωση της θέσης του Γραφέα Εξυπηρέτησης, στα Γραφεία της Εταιρείας μας στην Λευκωσία από ενδιαφερόμενους που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Λειτουργός Εξυπηρέτησης

Δεχόμαστε αιτήσεις για την άμεση πλήρωση της θέσης του Λειτουργός Εξυπηρέτησης, στα Γραφεία της Εταιρείας μας στην Λευκωσία από ενδιαφερόμενους που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.