Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην Ypera θεωρούμε καθήκον και ευθύνη μας τη συνεισφορά στην κοινωνία και την επένδυση σε τομείς που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των συνεργατών μας, των ανθρώπων μας, μα και όλης της κοινωνίας.

Η Εταιρεία μας έχει θέσει ως στόχο να συμβάλει στην κοινωνία στους τομείς της Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου με εισφορές και χορηγίες σε ιδρύματα, φορείς, αθλητικά σωματεία, φιλανθρωπικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την κοινωνία μας, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.