Στήριξη Πληγέντων στο Λίβανο

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης , προχώρησε σε αποστολή πέραν του ενός (1) τόνου ειδών πρώτης ανάγκης προς ενίσχυση και ανακούφιση των πληγέντων συνανθρώπων μας στο Λίβανο.

Gallery