Ευθύνη Εργοδότη

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη “Ήφαιστος”

Το μεγαλύτερο και ανεκτίμητο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η προστασία και η εξασφάλισή του είναι ευθύνη του κάθε εργοδότη. Σε αυτή σου την ευθύνη, σύμμαχός σου η Ypera.

“H ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων είναι ευθύνη αλλά & υποχρέωση των εργοδοτών”

Τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου εργοδότη για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους του σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (η οποία καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς) που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους στην εργασία του Εργοδότη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό (για μόνιμους κάτοικους Κύπρου).

Βάση Νομοθεσίας τα ελάχιστα όρια κάλυψης είναι:

  • Για κάθε εργοδοτούμενο € 160.000
  • Για κάθε περιστατικό € 3.415.000
  • Για συνολική κάλυψη για κάθε περίοδο ασφάλισης  € 5.125.000

Παρόλο που τα πιο πάνω ποσά είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται από τον Νόμο, δεν είναι και τα μέγιστα που μπορούν να απαιτηθούν στις περιπτώσεις επιδικάσεων για Ευθύνη Εργοδότη από τα δικαστήρια.

Για τον πιο πάνω λόγο η Εταιρεία μας έχει την δυνατότητα παροχής ορίων κάλυψης μέχρι και

  • Για κάθε εργοδοτούμενο  € 500.000