Ταξίδι Επιβράβευσης στην Βιέννη

Στην Βιέννη ταξίδεψαν οι επιτυχόντες συνεργάτες της Εταιρείας μας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Πωλήσεων που πραγματοποιήθηκε και αφορούσε τα παραγωγικά αποτελέσματα του 2022. Τους επιτυχόντες συνεργάτες συνόδευσαν τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας μας, Δρ. Νάκης Αντωνίου - Διευθύνων Σύμβουλος και κ. Χρυσόστομος Παρπούνας - Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών.

Gallery