Παντός Κινδύνων Εργολάβων Οικοδομών (C.A.R.)

Ασφαλιστήριο Παντός Κινδύνων Εργολάβων Οικοδομών

Η χαρά της δημιουργίας καμιά φορά δεν είναι λεωφόρος στρωμένη με λουλούδια. Εκτός από τον άνθρωπο ακόμα και η φύση μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Η Ypera είναι πάντα εκεί!

  • Καλύπτει την ζημιά που υφίσταται συγκεκριμένη περιουσία των ασφαλισμένων.
  • Καλύπτει απώλεια ή ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός έργου ή κατά τη διαμόρφωση του εργοταξίου & υλικά οικοδομής συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται και που προκαλούνται στο εργοτάξιο
     
  • Καλύπτει την Αστική Ευθύνη των ασφαλισμένων έναντι εκείνων που δεν είναι μέρη στη σύμβαση ασφάλισης.