Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Η τήρηση του κώδικα οδικής συμπεριφοράς, αποτελεί το εχέγγυο της ασφαλούς μετάβασης στον προορισμό. Για το αναπάντεχο η Ypera είναι πάντα στο πλευρό σας.

“Οδηγώ με Σύνεση, Χωρίς Αλκοόλ, Χωρίς Ουσίες!”

Κάλυψη “Υπερ-Βοήθεια”
Κατ’ οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
24hrs Οδική Βοήθεια
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €2.000
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Αδεια
 • Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα : €150
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Μέχρι 6 κατονομαζόμενοι οδηγοί ηλικίας άνω των 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Άδεια
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Προσωπικά Ατυχ. Ασφαλισμένου : €5.000
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Αδεια
 • Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα : €300
 • Κάλυψη όταν σύρει Ρυμουλκούμενο
 • Οδήγηση άλλου οχήματος στήν Κύπρο
 • Κατοίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Προσωπικά Ατυχ. Ασφαλισμένου : €5.000
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Αδεια
 • Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα : €500
 • Κάλυψη όταν σύρει Ρυμουλκούμενο
 • Οδήγηση άλλου οχήματος στήν Κύπρο
 • Κατοίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Προστασία της Έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Προσωπικά Ατυχήματα Ασφαλισμένου : €5.000
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα : €500
 • Οδήγηση άλλου οχήματος στήν Κύπρο
 • Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Φωτιά & Κλοπή
 • Ίδιες Ζημιές
 • Φόρτωση & Εκφόρτωση
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης Έναντι Τρίτων μέχρι : €3.000

 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Προσωπικά Ατυχήματα Ασφαλισμένου : €5.000
 • Μέχρι 6 κατονομαζόμενους οδηγούς ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 για κάλυψη Έναντι Τρίτων με 2 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα : €500
 • Οδήγηση άλλου οχήματος στήν Κύπρο
 • Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Φωτιά & Κλοπή
 • Ίδιες Ζημιές
 • Φόρτωση & Εκφόρτωση
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης Έναντι Τρίτων μέχρι : €3.000
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Προσωπικά Ατυχήματα Ασφαλισμένου : €17.500
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα : €1000
 • Κάλυψη όταν σύρει Ρυμουλκούμενο
 • Οδήγηση άλλου οχήματος στήν Κύπρο
 • Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Φωτιά & Κλοπή
 • Ιδιες Ζημιές
 • Φόρτωση & Εκφόρτωση
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες ‘‘Εμπρησμός’’
 • Απώλεια Χρήσης (20 μέρες €20 τη μέρα)
 • Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης
 • Κάλυψη Φυσικών Κινδύνων
 • Κάλυψη Οχλαγωγιών και Απεργιών
 • Αντικατάσταση Οχήματος με Καινούργιο (μέχρι 1 χρόνο)
 • Απώλεια Προσωπικών Αντικειμένων : €175
 • Υπερ-Βοήθεια
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Προσωπικά Ατυχήματα Ασφαλισμένου : €17.500
 • Μέχρι 6 κατονομαζόμενους οδηγούς ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 για κάλυψη Έναντι Τρίτων με 2 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα : €1000
 • Κάλυψη όταν σύρει Ρυμουλκούμενο
 • Οδήγηση άλλου οχήματος στήν Κύπρο
 • Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Φωτιά & Κλοπή
 • Ίδιες Ζημιές
 • Φόρτωση & Εκφόρτωση
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες ‘‘Εμπρησμός’’
 • Απώλεια Χρήσης (20 μέρες €20 τη μέρα)
 • Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης
 • Κάλυψη Φυσικών Κινδύνων
 • Κάλυψη Οχλαγωγιών και Απεργιών
 • Αντικατάσταση Οχήματος με Καινούργιο (μέχρι 1 χρόνο)
 • Απώλεια Προσωπικών Αντικειμένων : €175
 • Υπερ-Βοήθεια

Έναντι Τρίτων

5+

SP

MP

PP

Έναντι Τρίτου Βασικό

Πέραν της Οδού

Οδική Βοήθεια

Φροντίδα Ατυχήματος

Νομική Προστασία

€2.000

€3.500

€3.500

€3.500

Ευθύνη Επιβατών

Μέχρι 6 κατονομαζόμενοι οδηγοί ηλικίας άνω των 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Άδεια

Προσωπικά Ατυχ. Ασφαλισμένου

€5.000

€5.000

Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Αδεια

Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα

€150

€0

€300

€500

Κάλυψη οταν σύρει Ρυμουλκούμενο

Οδήγηση άλλου οχήματος Στήν Κύπρο

Κατοίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα

Προστασία της Έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης

Περιεκτική Ασφάλιση

Mini

Mini2nd

Maxisafe

Maxi2nd

Έναντι Τρίτου Βασικό

Πέραν της Οδού

Οδική Βοήθεια

Φροντίδα Ατυχήματος

Νομική Προστασία

€3500

€3500

€3500

€3500

Ευθύνη Επιβατών

Προσωπικά Ατυχήματα Ασφαλισμένου

€5.000

€5.000

€17.500

€17.500

Μέχρι 6 κατονομαζόμενους οδηγούς ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια

Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια

Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 για κάλυψη Έναντι Τρίτων με 2 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια

Ανεμοθώρακας και Παράθυρα

€500

€500

€1.000

€1.000

Κάλυψη όταν σύρει Ρυμουλκούμενο

Οδήγηση άλλου οχήματος στήν Κύπρο

Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα

Φωτιά και Κλοπή

Ίδιες Ζημιές

Φόρτωση και Εκφόρτωση

Κακόβουλες Ενέργειες

Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης Έναντι Τρίτων μέχρι

€3.000

€3.000

Κακόβουλες Ενέργειες ‘‘Εμπρησμός’’

Απώλεια Χρήσης (20 μέρες €20 τη μέρα)

Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης

Κάλυψη Φυσικών Κινδύνων

Κάλυψη Οχλαγωγιών και Απεργιών

Αντικατάσταση Οχήματος με Καινούργιο (μέχρι 1 χρόνο)

Απώλεια Προσωπικών Αντικειμένων

€175

€175

Υπερ-Βοήθεια