Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Η τήρηση του κώδικα οδικής συμπεριφοράς, αποτελεί το εχέγγυο της ασφαλούς μετάβασης στον προορισμό. Για το αναπάντεχο η Ypera είναι πάντα στο πλευρό σας.

“Οδηγώ με Σύνεση, Χωρίς Αλκοόλ, Χωρίς Ουσίες!”

 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €2.000
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Αδεια
 • Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα : €150
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Μέχρι 6 κατονομαζόμενοι οδηγοί ηλικίας άνω των 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Άδεια
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Αδεια
 • Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα : €300
 • Κάλυψη όταν σύρει Ρυμουλκούμενο
 • Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Αδεια
 • Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα : €500
 • Κάλυψη όταν σύρει Ρυμουλκούμενο
 • Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Προστασία της Έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Ανεμοθώρακας και Παράθυρα : €500
 • Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Φωτιά και Κλοπή
 • Ίδιες Ζημιές
 • Φόρτωση και Εκφόρτωση
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης Έναντι Τρίτων μέχρι : €3.000
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Μέχρι 6 κατονομαζόμενους οδηγούς ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός από 23 μέχρι 70 για κάλυψη Έναντι Τρίτων με 2 Χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Ανεμοθώρακας και Παράθυρα : €500
 • Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Φωτιά και Κλοπή
 • Ίδιες Ζημιές
 • Φόρτωση και Εκφόρτωση
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης Έναντι Τρίτων μέχρι : €3.000
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Ανεμοθώρακας και Παράθυρα : €1.000
 • Κάλυψη όταν σύρει Ρυμουλκούμενο
 • Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Φωτιά και Κλοπή
 • Ίδιες Ζημιές
 • Φόρτωση και Εκφόρτωση
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες ‘‘Εμπρησμός’’
 • Απώλεια Χρήσης (20 Μέρες €20 τη Μέρα)
 • Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης
 • Κάλυψη Φυσικών Κινδύνων
 • Κάλυψη Οχλαγωγιών και Απεργιών
 • Αντικατάσταση Οχήματος Με Καινούργιο (μέχρι 1 χρόνο)
 • Έναντι Τρίτου Βασικό
 • Πέραν της Οδού
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία : €3.500
 • Ευθύνη Επιβατών
 • Μέχρι 6 κατονομαζόμενους οδηγούς ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Οποιοσδήποτε Οδηγός από 23 μέχρι 70 για κάλυψη Έναντι Τρίτων με 2 Χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια
 • Ανεμοθώρακας και Παράθυρα : €1.000
 • Κάλυψη όταν σύρει Ρυμουλκούμενο
 • Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
 • Φωτιά και Κλοπή
 • Ίδιες Ζημιές
 • Φόρτωση και Εκφόρτωση
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες ‘‘Εμπρησμός’’
 • Απώλεια Χρήσης (20 Μέρες €20 τη Μέρα)
 • Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης
 • Κάλυψη Φυσικών Κινδύνων
 • Κάλυψη Οχλαγωγιών και Απεργιών
 • Αντικατάσταση Οχήματος Με Καινούργιο (μέχρι 1 χρόνο)

Έναντι Τρίτων

5+

SP

MP

PP

Έναντι Τρίτου Βασικό

Πέραν της Οδού

Οδική Βοήθεια

Φροντίδα Ατυχήματος

Νομική Προστασία

€2.000

€3.500

€3.500

€3.500

Ευθύνη Επιβατών

Μέχρι 6 κατονομαζόμενοι οδηγοί ηλικίας άνω των 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Άδεια.

Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Αδεια

Ανεμοθώρακας ή Παράθυρα

€150

€0

€300

€500

Κάλυψη όταν σύρει Ρυμουλκούμενο

Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα

Προστασία Της Έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης

Περιεκτική Κάλυψη

Mini

Mini2nd

Maxisafe

Maxi2nd

Έναντι Τρίτου Βασικό

Πέραν της Οδού

Οδική Βοήθεια

Φροντίδα Ατυχήματος

Νομική Προστασία

€3500

€3500

€3500

€3500

Ευθύνη Επιβατών

Μέχρι 6 κατονομαζόμενους οδηγούς ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια

Οποιοσδήποτε Οδηγός ηλικίας από 23 μέχρι 70 με 4 χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια

Οποιοσδήποτε Οδηγός από 23 μέχρι 70 για κάλυψη Έναντι Τρίτων με 2 Χρόνια Ευρωπαϊκή άδεια

Ανεμοθώρακας και Παράθυρα

€500

€500

€1.000

€1.000

Κάλυψη όταν σύρει Ρυμουλκούμενο

Κατ' οίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα

Φωτιά και Κλοπή

Ίδιες Ζημιές

Φόρτωση και Εκφόρτωση

Κακόβουλες Ενέργειες

Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης Έναντι Τρίτων μέχρι

€3.000

€3.000

Κακόβουλες Ενέργειες ‘‘Εμπρησμός’’

Απώλεια Χρήσης (20 μέρες €20 τη μέρα)

Προστασία της έκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης

Κάλυψη Φυσικών Κινδύνων

Κάλυψη Οχλαγωγιών και Απεργιών

Αντικατάσταση Οχήματος Με Καινούργιο (μέχρι 1 χρόνο)