Αστική Ευθύνη

Στον επαγγελματικό αλλά και στον ιδιωτικό σου χώρο έχεις την ευθύνη για την ασφάλεια τρίτων προσώπων, προσκεκλημένων ή απρόσκλητων. Τυχόν τραυματισμός τους, μπορεί να σε ταρακουνήσει συθέμελα.

Ypera. Είναι Υπέρ σου.

Σωματικοί τραυματισμοί,  θάνατοι, ζημιές, απώλειες ή καταστροφές σε περιουσία τρίτων μπορεί να προκληθούν :

  • Από τυχόν ελαττώματα των κτιριακών συγκροτημάτων, είτε αυτά ανήκουν στον  Ασφαλισμένο είτε τα έχει κάτω από τον απόλυτο έλεγχο (ενοικιασμένο).
  • Από ελαττώματα ή μειονεκτήματα στο τρόπο διεξαγωγής της εργασίας, μειονεκτήματα στα ίδια τα έργα, τα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και οποιαδήποτε εφόδια που χρησιμοποιούνται από τον Ασφαλισμένο.
  • Από την αμέλεια του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκεται στην υπηρεσία του και ενώ καταπιάνεται με οποιασδήποτε φύσης εργασία.

Όρια Κάλυψης μέχρι και 2.000.000€