Ταξιδιού

Η ασφάλιση ταξιδιού προσφέρεται σε πελάτες νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

  • Όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να ωφεληθούν σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο πρέπει να είναι κάτοικοι Κύπρου κατά την ημερομηνία έκδοσης του Πίνακα
  • Το ταξίδι πρέπει να είναι ταξίδι διακοπών ή επαγγελματικό ταξίδι εμπορικής φύσης
  • Και θα πρέπει να αποτελεί ταξίδι μετ’ επιστροφής που αρχίζει και θα τερματίζεται στην Κύπρο κατά την διάρκεια της περιόδου ασφάλισης
  • Η πτήση που θα χρησιμοποιηθεί να είναι πτήση της πολιτικής αεροπορίας με πολιτικά αεροπλάνα και να έχει πληρωθεί το σχετικό ναύλο.

       

Περίληψη Ασφαλισμένων Ποσών    

SILVER

GOLD

PLATINUM

Αποσκευές   

450

850

1300

Προσωπικά Χρήματα                                                           

170

350

700

Προσωπικά Ατυχήματα              

8.500

17.000

35.000

Ακύρωση Αναχώρησης και έξοδα Διακοπής Ταξιδιού   

350

700

1000

Ιατρικά και Έκτακτα Έξοδα

850

1.700

3.500

Προσωπική Ευθύνη

8.500

17.000

25.500

Καθυστέρηση Αναχώρησης μέχρι και 

170

350

500