Ασφαλίστε την Οικιακή σας Βοηθό

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

“H ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων είναι ευθύνη αλλά & υποχρέωση των εργοδοτών”

Τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου εργοδότη για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους του σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (η οποία καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς) που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους στην εργασία του Εργοδότη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό (για μόνιμους κάτοικους Κύπρου).

Βάση Νομοθεσίας τα ελάχιστα όρια κάλυψης είναι:

 • Για κάθε εργοδοτούμενο € 160.000
 • Για κάθε περιστατικό € 3.415.000
 • Για συνολική κάλυψη για κάθε περίοδο ασφάλισης  € 5.125.000

Παρόλο που τα πιο πάνω ποσά είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται από τον Νόμο, δεν είναι και τα μέγιστα που μπορούν να απαιτηθούν στις περιπτώσεις επιδικάσεων για Ευθύνη Εργοδότη από τα δικαστήρια.

Για τον πιο πάνω λόγο η Εταιρεία μας έχει την δυνατότητα παροχής ορίων κάλυψης μέχρι και

 • Για κάθε εργοδοτούμενο  € 500.000

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική από 01/02/2004 και αποτελεί ευθύνη των εργοδοτών.

 • Προσφέρεται κάλυψη τόσο για Νοσοκομειακή ιατροφαρμακευτική,περίθαλψη όσον και για Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη.

 • Τα όρια κάλυψης καθορίζονται από την Νομοθεσία.

Προσφερόμενες Καλύψεις

1. Ανώτατο ποσό κατά ασθένεια ή ατύχημα
για Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη και κατά περίοδο ασφάλισης και κατά άτομο
8.550€
13.700€
1a. Ημερήσια νοσηλεία (Δωμάτιο και τροφή) για κάθε μέρα 70€
1b. Ημερήσια νοσηλεία (Δωμάτιο και Τροφή) για κάθε μέρα διαμονής
του ασφαλισμένου σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης
175€
2. Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα
για Eξωνοσοκομειακή Περίθαλψη και κατά περίοδο ασφάλισης κατά άτομο
685€
1.710€
2a. Ανώτατο ποσό κατά ιατρική επίσκεψη 18€
3. Ωφέλημα τοκετού (Φυσιολογικός ή με καισαρική τομή).
Το ωφέλημα είναι πληρωτέο νοουμένου ότι:
3a. Ο τοκετός γίνεται τουλάχιστον δέκα μήνες μετά την έναρξη τουΑσφαλιστηρίου ή την ένταξη του Ασφαλισμένου Προσώπου στοΑσφαλιστήριο, και
3b. Σε περίπτωση τερματισμού της εργοδότησης του ΑσφαλισμένουΠροσώπου, νοουμένου ότι η έναρξη της εγκυμοσύνης έγινε μέσασε περίοδο που παρείχετο κάλυψη στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο, τηρούμενης πάντοτε της προϋπόθεσης (α) … εφάπαξ ποσό 515€
4. Κάλυψης Εξόδων Μεταφοράς Σωρού μέχρι 3.420€

Ποσοστό Κάλυψης:  90%

Βασικές Καλύψεις:

 • Θάνατος από ατύχημα €5.000
 • Κάλυψη εξόδων για μεταφορά σορού €3.500
 • Ευθύνη Εργοδότη για Οικιακές Βοηθούς

Προαιρετικές Καλύψεις:

 • Έξοδα Αντικατάστασης Αλλοδαπού €1.000
 • Επέκταση κάλυψης για ταφή στην Κύπρο
 • Κάλυψη αυτοκτονίας