Περιουσίας

Με στόχο τη δημιουργία μιας ζεστής φωλιάς, δουλέψατε σκληρά, κοπιάσατε, πολλές φορές στερηθήκατε, για να φτάσετε στη δική σας Ιθάκη. Μην την αφήσετε εκτεθειμένη, εξασφαλίστε την με την Ypera!

«Ασφαλίστε το σπιτικό σας»

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη
 • Διευρυμένη Έκρηξη
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Σεισμός ή Ηφαιστιογενής έκρηξη
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων ή άλλων συσκευών νερού
 • Θύελλα, Πλημμύρα & Καταιγίδα
 • Πρόσκρουση από Οποιοδήποτε Όχημα ή Ζώο
 • Κακόβουλη Ζημιά
 • Οχλαγωγίες, Απεργίες, Εργατικές και Πολιτικές Αναταραχές
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Χιόνι, Παγετός, Χαλάζι
 • Κλοπή με Διάρρηξη
 • Βραχυκύκλωμα
 • Απώλεια Ενοικίων
 • Απομάκρυνση Ερειπίων
 • Έξοδα Μεταστέγασης
 • Αμοιβή Αρχιτεκτόνων & Επιμετρητών
 • Σπάσιμο Υαλοπινάκων

Βασικές Καλύψεις Κτηρίου

 • Φωτιά, Κεραυνό, Έκρηξη, Σεισμό ή Καπνό
 • Καταιγίδα, Πλημμύρα, Θύελλα ή Ανεμοστρόβιλο
 • Εξέγερση, Διαδηλώσεις & Πολιτικές Ταραχές
 • Βανδαλισμούς και Κακόβουλες Πράξεις
 • Αεροσκάφος και άλλες εναέριες συσκευές ή αντικείμενα που πέφτουν από αυτές και πρόσκρουση στα κτίρια σας με οποιοδήποτε όχημα, τρένο ή ζώο
 • Διαρροή πετρελαίου, υγρών  ή νερού από οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση, θέρμανση, πλυντήριο, ψυγείο & καταψύκτη
 • Κλοπή ή απόπειρα κλοπής που συνοδεύεται από πραγματική και βίαιη είσοδο ή έξοδο από τα κτίρια
 • Σπάσιμο ή κατέρρευση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών αντέννων, δορυφορικού δίσκου, τηλεόρασης ή συστημάτων ασφαλείας μέχρι 1.000€
 • Εξοπλισμός και μηχανήματα έξω από το σπίτι (Απώλεια ή ζημιά σε ηλιακούς συσσωρευτές, μηχανήματα κλιματισμού και θέρμανσης, ντεπόζιτα νερού και πετρελαίου και φωτοβολταϊκά) μέχρι 1,000€
 • Πτώση δέντρων κλαδιών, τηλεφωνικών πασσάλων, πασσάλων ρεύματος ή πυλώνων
 • Προσωρινή κατοίκηση & απώλεια ενοικίου (μέχρι 3 μήνες)
 • Σπάσιμο τζαμιών & ειδών υγιεινής  (Τυχαίο σπάσιμο σε τζάμια, σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες)            μέχρι 500€
 • Νερό που παγώνει σε οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση ή εγκατάσταση θέρμανσης
 • Τυχαία Ζημιά
 • Νομική Ευθύνη

Για υλικές ζημιές 50.000€
Για σωματικές βλάβες 100.000€
Ανά Περίοδο Ασφάλισης 100.000€

Προαιρετικές Καλύψεις Κτηρίου

 1. Έξοδα Διερεύνησης για σπάσιμο σωληνώσεων μέχρι 500€
 2. Αυτόματη αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού για πληθωρισμού κατά την ανανέωση
 3. Αμοιβή Αρχιτεκτόνων
 4. Μετακίνηση Ερειπίων
 5. Πακέτο Estia Plus
Βραχυκύκλωμα 5.000€
Έξοδα Μετατροπής Κατοικίας 5.000€
Έξοδα Κηδείας 5.000€
Εσπευσμένη Επιστροφή από το Εξωτερικό 1.000€
Εποχιακή Άυξηση Ασφαλισμένου Ποσού Περιεχομένου μέχρι 1.000€
€1000 ανά περίοδο κάλυψης και €200 ανά αντικείμενο

Βασικές Καλύψεις Περιεχόμενου

 • Φωτιά, Κεραυνό, Έκρηξη, Σεισμό ή Καπνό
 • Καταιγίδα, Πλημμύρα, Θύελλα ή Ανεμοστρόβιλο
 • Εξέγερση, διαδηλώσεις πολιτών, εργατικές & πολιτικές αναταραχές
 • Βανδαλισμούς και κακόβουλες πράξεις
 • Αεροσκάφος και άλλες εναέριες συσκευές ή αντικείμενα που πέφτουν από αυτές και πρόσκρουση στα κτίρια σας με οποιοδήποτε όχημα, τρένο ή ζώο
 • Διαρροή πετρελαίου,  ή νερού από οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση, θέρμανση, πλυντήριο, ψυγείο & καταψύκτη
 • Κλοπή ή απόπειρα κλοπής που συνοδεύεται από πραγματική και βίαιη είσοδο ή έξοδο από τα κτίρια
 • Σπάσιμο ή κατέρρευση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών αντέννων δορυφορικού δίσκου, τηλεόρασης ή συστημάτων ασφαλείας μέχρι 1,000€     
 • Εξοπλισμός και μηχανήματα έξω από το σπίτι συμπεριλαμβανομένων και ηλιακών (Απώλεια ή ζημιά σε ηλιακούς συσσωρευτές, μηχανήματα κλιματισμού και θέρμανσης, ντεπόζιτα νερού και πετρελαίου και φωτοβολταϊκά) μέχρι 1,000€
 • Πτώση δέντρων κλαδιών, τηλεφωνικών πασσάλων, πασσάλων ρεύματος ή πυλώνων
 • Προσωρινή κατοικία
 • Απώλεια πετρελαίου, υγρών καυσίμων ή νερού από το σύστημα ύδρευσης και θέρμανσης του σπιτιού κατόπιν τυχαίας βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα μέχρι 700€
 • Περιεχόμενο καταψύκτη    μέχρι 200€
 • Περιεχόμενο μέσα στον κήπο μέχρι 400€
 • Ασφάλιση Θανάτου του Ασφαλισμένου που θα προέλθει από ατύχημα ή φωτιά εντός της κατοικίας μέχρι 10.000€
 • Νομική Ευθύνη
Για υλικές ζημιές 50.000€
Για σωματικές βλάβες 100.000€
Ανά Περίοδο Ασφάλισης 100.000€
 • Προσωπικά Χρήματα μέχρι  500€

Πακέτο Estia Plus

Βραχυκύκλωμα 5.000€
Έξοδα Μετατροπής Κατοικίας 5.000€
Έξοδα Κηδείας 5.000€
Εσπευσμένη Επιστροφή από το Εξωτερικό 1.000€
Εποχιακή Άυξηση Ασφαλισμένου Ποσού Περιεχομένου μέχρι 1.000€
€1000 ανά περίοδο κάλυψης και €200 ανά αντικείμενο

Φορητά Υπάρχοντα
Προσωπικά Ατυχήματα
Τυχαία Ζημιά σε Ηλεκτρικός Εξοπλισμός
Ευθύνης Εργοδότη ( για Οικιακούς Βοηθούς)

Βασικές Καλύψεις Κτηρίου

 1. Φωτιά, Κεραυνό, Έκρηξη, Σεισμό ή Καπνό
 2. Καταιγίδα, Πλημμύρα, Θύελλα ή Ανεμοστρόβιλο
 3. Εξέγερση, Διαδηλώσεις & Πολιτικές Ταραχές
 4. Βανδαλισμούς και Κακόβουλες Πράξεις
 5. Αεροσκάφος και άλλες εναέριες συσκευές ή αντικείμενα που πέφτουν από αυτές και πρόσκρουση στα κτίρια σας με οποιοδήποτε όχημα, τρένο ή ζώο
 6. Διαρροή πετρελαίου, υγρών  ή νερού από οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση, θέρμανση, πλυντήριο, ψυγείο & καταψύκτη
 7. Κλοπή ή απόπειρα κλοπής
 8. Σπάσιμο ή κατέρρευση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών αντέννων, δορυφορικού δίσκου, τηλεόρασης ή συστημάτων ασφαλείας μέχρι 1.000€
 9. Εξοπλισμός και μηχανήματα έξω από το σπίτι (Απώλεια ή ζημιά σε ηλιακούς συσσωρευτές, μηχανήματα κλιματισμού και θέρμανσης, ντεπόζιτα νερού και πετρελαίου και φωτοβολταϊκά) μέχρι 1,000€
 10. Πτώση δέντρων κλαδιών, τηλεφωνικών πασσάλων, πασσάλων ρεύματος ή πυλώνων
 11. Προσωρινή κατοίκηση & απώλεια ενοικίου (μέχρι 3 μήνες)
 12. Σπάσιμο τζαμιών & ειδών υγιεινής  (Τυχαίο σπάσιμο σε τζάμια, σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες)            μέχρι 500€
 13. Νερό που παγώνει σε οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση ή εγκατάσταση θέρμανσης
 14. Έξοδα Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων μέχρι 5% του Ασφαλισμένου Ποσού με ελάχιστο 5000€
 15. Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων μέχρι 5% του Ασφαλισμένου Ποσού με ελάχιστο 5000€
 16. Αντικατάσταση Κλειδαριών μέχρι 500€
 17. Έξοδα διερευνητικών εργασιών μέχρι 2000€
 18. Τυχαία Ζημιά
 19. Νομική Ευθύνη
Για υλικές ζημιές 200.000€
Για σωματικές βλάβες 200.000€
Ανά Περίοδο Ασφάλισης 200.000€

Προαιρετικές Καλύψεις Κτηρίου

Αυτόματη αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού για πληθωρισμού κατά την ανανέωση

Πακέτο Estia Plus

Βραχυκύκλωμα 5.000€
Έξοδα Μετατροπής Κατοικίας 5.000€
Έξοδα Κηδείας 5.000€
Εσπευσμένη Επιστροφή από το Εξωτερικό 1.000€
Εποχιακή Άυξηση Ασφαλισμένου Ποσού Περιεχομένου μέχρι 1.000€
€1000 ανά περίοδο κάλυψης και €200 ανά αντικείμενο

Βασικές Καλύψεις Περιεχόμενου

 • Φωτιά, Κεραυνό, Έκρηξη, Σεισμό ή Καπνό
 • Καταιγίδα, Πλημμύρα, Θύελλα ή Ανεμοστρόβιλο
 • Εξέγερση, διαδηλώσεις πολιτών, εργατικές & πολιτικές αναταραχές
 • Βανδαλισμούς και κακόβουλες πράξεις
 • Αεροσκάφος και άλλες εναέριες συσκευές ή αντικείμενα που πέφτουν από αυτές και πρόσκρουση στα κτίρια σας με οποιοδήποτε όχημα, τρένο ή ζώο
 • Διαρροή πετρελαίου,  ή νερού από οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση, θέρμανση, πλυντήριο, ψυγείο & καταψύκτη
 • Κλοπή ή απόπειρα κλοπής (ευρεία κλοπή για το Περιεχόμενο, εξαιρούνται πολύτιμα αντικείμενα ή πολύτιμα μέταλλα για τα οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από πραγματική και βίαιη είσοδο ή έξοδο από τα κτίρια)
 • Σπάσιμο ή κατέρρευση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών αντέννων δορυφορικού δίσκου, τηλεόρασης ή συστημάτων ασφαλείας μέχρι 1,000€     
 • Εξοπλισμός και μηχανήματα έξω από το σπίτι συμπεριλαμβανομένων και ηλιακών (Απώλεια ή ζημιά σε ηλιακούς συσσωρευτές, μηχανήματα κλιματισμού και θέρμανσης, ντεπόζιτα νερού και πετρελαίου και φωτοβολταϊκά) μέχρι 1,000€
 • Πτώση δέντρων κλαδιών, τηλεφωνικών πασσάλων, πασσάλων ρεύματος ή πυλώνων
 • Προσωρινή κατοικία
 • Απώλεια πετρελαίου, υγρών καυσίμων ή νερού από το σύστημα ύδρευσης και θέρμανσης του σπιτιού κατόπιν τυχαίας βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα μέχρι 700€
 • Περιεχόμενο καταψύκτη    μέχρι 200€
 • Περιεχόμενο μέσα στον κήπο μέχρι 400€
 • Ασφάλιση Θανάτου του  Ασφαλισμένου που θα προέλθει από ατύχημα ή φωτιά εντός της κατοικίας μέχρι 10.000€
 • Νομική Ευθύνη
Για υλικές ζημιές 200.000€
Για σωματικές βλάβες 200.000€
Τροφική Δηλητηρίαση 2.000€
Κατοικίδια 5.000€
Ανά Περίοδο Ασφάλισης 200.000€
 • Προσωπικά Χρήματα μέχρι  500€

Πακέτο Estia Plus

Βραχυκύκλωμα 5.000€
Έξοδα Μετατροπής Κατοικίας 5.000€
Έξοδα Κηδείας 5.000€
Εσπευσμένη Επιστροφή από το Εξωτερικό 5.000€
Εποχιακή Άυξηση Ασφαλισμένου Ποσού Περιεχομένου μέχρι 1.000€
€1.000 ανά περίοδο κάλυψης και €200 ανά αντικείμενο

Φορητά Υπάρχοντα

Προσωπικά Ατυχήματα

Τυχαία Ζημιά σε Ηλεκτρικός Εξοπλισμός

Ευθύνης Εργοδότη ( για Οικιακούς Βοηθούς)

MAXISAFE ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ MAXISAFE ELITE ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Φωτιά, Κεραυνό, Έκρηξη, Σεισμό ή Καπνό

Καταιγίδα, πλημμύρα, θύελλα ή ανεμοστρόβιλο

Εξέγερση, διαδηλώσεις & πολιτικές ταραχές

Βανδαλισμούς και κακόβουλες πράξεις

Αεροσκάφη και άλλες εναέριες συσκευές

Διαρροή πετρελαίου ή νερού από οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση, θέρμανση, πλυντήριο, ψυγείο & καταψύκτη

Κλοπή ή απόπειρα κλοπής Για κοσμήματα η κάλυψη περιορίζεται στο 5% της ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου όταν αυτά βρίσκονται σε κλειδωμένο συρτάρι ή χρηματοκιβώτιο (πέραν του 5% δες επιπλέον καλύψεις)

Κλοπή ή απόπειρα κλοπής μετά από διάρρηξη

Σπάσιμο ή κατάρρευση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών αντενών

ΜΕΧΡΙ €1000 ΜΕΧΡΙ €1000

Εξοπλισμός και μηχανήματα έξω από το σπίτι συμπεριλαμβανομένων και ηλιακών

ΜΕΧΡΙ €1000 ΜΕΧΡΙ €1000 ΜΕΧΡΙ €1000

Πτώση δέντρων

Προσωρινή κατοίκηση & απώλεια ενοικίου

Σπάσιμο τζαμιών & ειδών υγιεινής μέχρι €500

Νερό που παγώνει σε οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση

Έξοδα Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 5% του ποσού ασφάλισης με ελάχιστο €5000

Δίνεται με επιπρόσθετη χρέωση

Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων 5% του ποσού ασφάλισης με ελάχιστο €5000

Δίνεται με επιπρόσθετη χρέωση

Αντικατάσταση Κλειδαριών ΜΕΧΡΙ €500

Έξοδα Διερεύνησης

ΜΕΧΡΙ
€500
ΜΕΧΡΙ €2000

Απώλεια πετρελαίου και νερού

ΜΕΧΡΙ €700 ΜΕΧΡΙ €700

Περιεχόμενο καταψύκτη ΜΕΧΡΙ €200

Περιεχόμενο μέσα στον κήπο

ΜΕΧΡΙ €400 ΜΕΧΡΙ €1000

Ασφάλιση για θάνατο ΜΕΧΡΙ €10000

Νομική ευθύνη:
για υλικές ζημιές μέχρι
για σωματικές βλάβες μέχρι
ανά περίοδο κάλυψης
για κάλυψη Ιατρικών εξόδων από τροφική δηλητηρίαση
για κάλυψη από κατοικίδια


€50.000 €100.000 €100.000

€50.000
€100.000
€100.000

€200.000 €200.000 €200.000

€200.000 €200.000 €200.000
€2.000

€5.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ MAXISAFE ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ MAXISAFE ELITE ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΚ1 ΦΟΡΗΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ
ΠΚ2 Προσωπικά Ατυχήματα
ΠΚ3 Τυχαία Ζημιά (Κτίρια)
ΠΚ4 Τυχαία Ζημιά(ηλεκτρικός εξοπλισμός)
ΠΚ5 Ευθύνη Προς τους οικιακούς βοηθούς €160,000 (όριο κάλυψης)
ΠΚ6  ΠΑΚΕΤΟ ELITE PLUS 1. Κάλυψη Βραχυκυκλώματος μέχρι €5000.
2. Έξοδα Μετατροπής Κατοικίας μέχρι €5000.
3. Έξοδα Κηδείας μέχρι €5000 μετά από ατύχημα στην οικία.
4. Εσπευσμένη Επιστροφή από το Εξωτερικό μέχρι €1000.

5. Εποχιακή Αύξηση ασφαλισμένου ποσού περιεχομένου μέχρι €1000 ανά περίοδο κάλυψης και €200 ανά αντικείμενο.