Επαγγελματική Ευθύνη Plus

Μην αφήσετε τίποτα στην τύχη, αυτό το επίτευγμα, που σήμερα περήφανα παρουσιάζετε, μπορεί να καταστραφεί σ’ ένα λεπτό, σε μια μόνο στιγμή. Συνεχίστε απρόσκοπτα τη δουλειά σας και μεταβιβάστε στην Ypera τις έγνοιές σας.

Έχοντας δεδομένη την επιτυχία του πολυασφαλιστηρίου Maxisafe Επιχειρήσεων η ανάγκη της αγοράς μας ώθησε στον σχεδιασμό Επαγγελματική Ευθύνη Plus για φαρμακοποιούς, για χημικούς και για οπτικούς.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τα Ασφαλιστήρια Επαγγελματικής Ευθύνης Plus αποτελούνται από δύο μέρη :

Α. Την βασική Υποχρεωτική κάλυψη

 • Φωτιά, ειδικοί κίνδυνοι & κλοπή
 • Αστική Ευθύνη
 • Επαγγελματική Ευθύνη

Β. Τις προαιρετικές καλύψεις

 • Ευθύνη Εργοδότη
 • Χρήματα
 • Τυχαία Ζημιά σε Υαλοπίνακες
 • Διακοπή Εργασιών

Επιπλέον των πιο πάνω υπάρχουν οι Προαιρετικές Επεκτάσεις που αναφέρονται στην Βασική κάλυψη:

Επεκτάσεις Βασικής Κάλυψης:

 • Κτίρια
 • Αμοιβές Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών
 • Απομάκρυνση Ερειπίων
 • Εξωτερικές Τέντες, προσαρτήματα & πινακίδες